België / Duitsland, grensstenen 701 - 800

<< 701-710 711-720 721-730 731-740 741-750 751-760 761-770 771-781 >>

Grensstenen 771 - 781
We verlaten de Vennbahn en gaan richting hetwesten naar hotel Fringshaus.
De nummering van de grensstenen verloopt hier vreemd door grenscorrecties in de jaren '50.
Na grenssteen 781 volgt grenssteen 813C. De tussenliggende nummers werden gedeeltelijk gebruikt voor een deel van de excalve Roetgenerwald (787-800). Oorspronkelijk werden alle nummers gebruikt voor ...


771 20130524 Grenssteen 771
We verlaten de Vennbahn en gaan in westelijke richting langs een smalle weg. De grens loopt net achter de greppel.

771 20130524 Grenssteen 772
De grens verlaat de weg en loopt nu langs een akker. Het wordt behoorlijk drassig hier. Ik vraag me altijd af hoe boeren hier kunnen ploegen en oogsten.

771 20130524 Grenssteen 773
Vlak aan de sloot. De struiken staan hier hoog in de zomer.

771 20130524 Grenssteen 774
Lastig te vinden langs de dicht begroeide beek. Ook hier krijg je gemakkelijk natte voeten.

771 20130524 Grenssteen 775
De grens bereikt de weg van Lammersdorf naar restaurant Fringshaus. Ooit stak de grens hier de weg over en vormde deze weg een Duitse corridor om zonder de grens te passeren het 'geïsoleerde' dorp Lammersdorf te bereiken. Na de landruil van 1956 verviel die noodzaak omdat ook het deel ten noorden van de weg Duits grondgebied was geworden . De grensstenen 775A-E en 776A-D langs de weg werden verwijderd. Aan de zuidkant van de weg die nu de grens in oostelijke richting vormde, werden de nummers 775 t/m 781 geplaatst.

Overigens is niet duidelijk of de oude grensstenen een ander nummer kregen of dat er nieuwe stenen geplaatst werden.

771 20130524 Grenssteen 776
Op mooie afstand van de weg in de berm. Eenvoudig te vinden.

771 20130524 Grenssteen 777
Ook langs de drukke weg.
Dit moet vroeger grenssteen 775B geweest zijn.

771 20130524 Grenssteen 778
Nog steeds langs de weg.
Einde van de tocht van 24 mei 2013.

Grenssteen 779
We komen nu bij de T-splitsing bij Fringshaus. Tot 1956 kwamen hier de Duitse-exclave wegen rond restaurant Fringshaus samen. Om het ingewikkeld te maken was bij die kruising nog een klein stukje Belgisch, thans een ongebruikt stukje parking. Het was hier vergeven van de grensstenen!
Nu is de situatie veranderd.
Wijs met de muis op het plaatje van de situatie voor 1956.
Van de toen aanwezige grensstenen zijn nog over:
775D -> nu 779 (hoewel die naar mijn idee nu iets noordelijker staat);
775E -> nu 780;
812D -> nu 781 (hoewel die naar mijn idee nu iets westelijker staat);
813C -> nog steeds 813C.
780 20131021 Grenssteen 780
Tegenover 779 vinden we 780 kort aan de weg. Op de achtertgrond is Fringshaus al te zien

781 20131021 Grenssteen 781
We steken de parking over, in het talud van de B258 vinden we 781. De grens steekt de weg over en gaat dan net voor restaurant Fringshaus naar rechts.
Hier ontstaat een gat in de nummering: na 781 volgt 813C. Na de ruil in 1956 vielen de nummers 776 t/m 812 vrij. 776 t/m 781 werden gebruikt voor het stuk vanaf 776 tot hier. 787 t/m 798 die al langs de Vennbahn stond bleven intact en kregen aan de westzijde van de Vennbahn subnummers om de Vennbahn Belgisch te behouden. 799 en 800 bleven intact, hier was de vennbahn al geheel Belgisch en wijzigde de situatie niet. Het stuk grens tussen 800 en 812 verviel.
Uiteindelijk zijn de nummers 782 t/m 786 en de nummers 801 t/m 812 niet meer gebruikt.

Door naar de grensstenen 813 - 820 >>

<< 701-710 711-720 721-730 731-740 741-750 751-760 761-770 771-781 >>