België / Duitsland, Vennbahn III

Vennbahn 1 Ruitzhof, 656-657 Vennbahn 2 Mützenich, 674-675 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 769-770 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 787-798 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 799-800 Vennbahn 4 Münsterbildchen, 886-887

Vennbahn III
Dit derde gedeelte van het grensstuk tussen BelgiŽ en Duitsland brengt ons weer naar een grote exclave, nu onder Roetgen.


Grenssteen 799
Aanvankelijk begon bij 799/800 de noordelijke exclave die later samen werd gevoegd met het nieuwe deel en de zuidelijke exclave onder Lammersdorf. Hier stond dus ooit een driehoekige grenssteen 800 maar die is kennelijk vervangen door deze vierkante, wat jammer maar op zich correct is.
De grens boog hier af in westelijke richting tot aan grenssteen 812 aan de Duitse corridor tussen Roetgen en de 'ster' van de Duitse corridors ter hoogte van Hotel Fringshaus. De grenssteennummers 801 t/m 811 zijn vervallen en bestaan dus niet meer.
Wijs met de muis op de foto voor een detail van de oorspronkelijke kaart waarop dit nog te zien is.

800 20150123 Grenssteen 800
De 'nieuwe'grenssteen 800 aan de westelijke kant van de Vennbahn.
799A 2008315 Grenssteen 799A
Vanaf hier gaat de aloude nummeringsmethodiek weer op.
Inmiddels bereiken we de bewoonde wereld van Roetgen...

800A 2008315 Grenssteen 800A
... zoals ook hier te zien is. In 2008 stonden hier nog andreaskruizen en rode waarschuwingslichten bij de spoorbaan. Nu niet meer. De blauwe BMW stond er echter 7 jaar geleden ook al.
799B 2008315 Grenssteen 799B
Zoals de meeste grensstenen hier vonden we deze vlakbij een voormalige kruising tussen spoorbaan en weg. Deze staat wat verstopt langs de inrit naast een huis.

800B 2008315 Grenssteen 800B
En deze aan de overkant van de vorige. Een mooie zonnige vroege voorjaarsdag.
799C 2008315 Grenssteen 799C
Ook deze weer bij een voormalige overweg in Rötgen.

799C 2008315 Grenssteen 800C
Recht tegenover de vorige. In 2008 was de steen moeilijk te vinden, er is echter flink gesnoeid en gekapt.
Grenssteen 799D
De Vennbahn kruist alweer de B258 aan de zuidkant van Roetgen.
In 2008 troffen we grenssteen 799D nog aan maar in 2015 niet meer. Bij de reconstructie van de kruising is de steen weggehaald. Nu wordt het grenspunt aangegeven op het wegdek.
Is voor ons ook goed.
799E 2008315 Grenssteen 800D
> Deze is gespaard gebleven bij de reconstructie van het kruispunt en staat onopvallend in het lage talud, links van het fietspad.

Grenssteen 799E
Inmiddels dus verdwenen. Deze grenssteen lag in 2008 nog in het talud van de weg. Met vereende krachten hebben we 'm voor de foto rechtgezet, maar nu is ie echt weg. Wijs met de muis op de foto voor het plaatje uit 2008

800E 2008315 Grenssteen 800E
Schuin tegenover de verdwenen 799E. Vlak tegen een beekje aan.
Grenssteen 799F
Ook al verdwenen. Geen spoor meer van te vinden. Waar vroeger deze grenssteen stond, is nu (2015) een carport gebouwd.
Erg jammer.
Achter deze foto een oud plaatje uit 2008, met steen.
800F 2008315 Grenssteen 800F
Rechts is het begin van de spoordijk te zien. Het hoogteveschil tussen bewoonde wereld en spoor wordt hier ineens groot.

884 20080315 Grenssteen 884
Einde van de exclave Roetgenerwald in Roetgen. Weer een bijzondere driehoekige steen.
Een oude foto waar de treinrails nog niet geruimd was. Inmiddels ligt er een fietspad.

Door naar de grensstenen 881-890.

885 20080315 Grenssteen 885
Ook een bijzondere steen. Tussen deze en de volgende steen 886 vormt de Vennbahn weer de gewone grens tussen België en Duitsland. Het gaat echter maar om een stuk van zo'n 150 meter, dan splitst de grens zich alweer en daar ontstaat de laatste exclave Münsterbildchen.

Door naar de grensstenen 881-890
of
door naar de laatste exclave Münsterbildchen

Vennbahn 1 Ruitzhof, 656-657 Vennbahn 2 Mützenich, 674-675 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 769-770 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 787-798 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 799-800 Vennbahn 4 Münsterbildchen, 886-887