België / Duitsland, Vennbahn IV

Vennbahn 1 Ruitzhof, 656-657 Vennbahn 2 Mützenich, 674-675 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 769-770 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 787-798 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 799-800 Vennbahn 4 Münsterbildchen, 886-887

Vennbahn IV
Vierde en laatste gedeelte vanaf Roetgen naar grenssteen 899 en 900. Hier ligt de laatste exclave Münsterbildchen waarvan het begin deel uitmaakt van de Goordiaanse verknoping in Roetgen.


Situatie Roetgen
In Roetgen eindigt de exclave 'Roetgenerwald' bij grenssteen 884. De Duitse exclave is op de tekening groen gearceerd.
Bij grenssteen 887 begint de laatste exclave 'Münsterbildchen'.
De grond tussen de twee exclaves is Belgisch grondgebied, dat enerzijds bestaat uit het normale grensgebied tussen België en Duitsland (oranje gekleurd op de de tekening) aangevuld met het Vennbahntracé (geel gekleurd).
Ingewikkeld maar beter kan ik het niet uitleggen.
Dan lopen er ook nog een paar wegen door het grensgebied. Wijs met de muis op het plaatje en de wegen rond de grens verschijnen.
Zo zie je dat de B258 van oost naar noord eerst over Duits grondgebied gaat, dan over Belgisch-Vennbahngebied, dan over Belgisch gebied en tenslotte over Duits exclave gebied. En dat allemaal binnen 200 meter.
Met behulp van dit plaatje is de positie van de volgende grensstenen wat makkelijker te begrijpen.

Grenssteen 886 (tot 2013)
Helemaal verzonken langs de kant van de weg. In ieder geval goed beschermd tegen schade. Uiteraard was het weer die dekselse Peter Dirven die de grenssteen als eerste wist te vinden!
Voor de zoveelste keer kruist de Vennbahn hier de B258.

Wijs met de muis op de foto voor een plaatje van de grenssteen langs de weg.

Terug naar de grensstenen 881 - 890

884 20130524 Grenssteen 886 (vanaf 2013)
De weg is inmiddels gereconstrueerd waardoor grenssteen 886 geheel aan het zicht is onttrokken. Nu is de steen bedekt door een trottoir. Op de trottoirband staat nu '886' geschilderd.
Grenssteen 887
Hier hoort eigenlijk een driehoekige grenssteen te staan, omdat de grens zich hier splitst in de Duitse exlave Münsterbildchen en het tracé van de Vennbahn. Waarschijnlijk is de weg in de loop der jaren verbreed waardoor de grenssteen in de verdrukking kwam. Nu doet dit putdeksel dienst als grensmarkering.
In de stoeprand naast het putdeksel staat nog een kruis gebeiteld. Mogelijk is dit het echte grenspunt.
Wijs met de muis op de foto voor detailbeeld.

Grenssteen 887 (vanaf 2013)
Ook hier is de sitautie veranderd. Het putdeksel is verdwenen en '887'staat nu op de rand van de weg geschilderd. Een meetpunt geeft het grenspunt aan. In de berm van de weg ligt nu echter de originele driehoekige grenssteen! Wanneer en waar zou die herplaatst worden?
Wijs met de muis op het plaatje voor een foto van de originele grenssteen in de berm.
886A 20080315 Grenssteen 886A
De eerste subgenummerde grenssteen van de laatste exclave. Het Belgisch grondgebied dijt hier meteen al uit omdat hier zich het stationscomplex van Roetgen bevindt.
887A 20080315 Grenssteen 887A
Inmiddels zijn we het stationscomplex gepasseerd. Hoewel de grens ter hoogte van het stationscomplex nogal wat hoeken maakt, worden deze hoeken niet gemarkeerd door grensstenen.

886B 20080315 Grenssteen 886B
Vrijwel recht tegenover 887A. We hebben inmiddels het dorp Roetgen verlaten.

887B 20080315
Grenssteen 887B
Makkelijk te vinden in het kale landschap. Bovendien op het fietspad aangegeven met een verklikker.
Wijs met de muis op de foto voor een plaatje met verklikker. Daarop is ook nog net 886C te zien.

886C 20080315 Grenssteen 886C
En ook deze liet zich vroeger niet makkelijk vinden, maar nu dus met verklikker aangegeven.

Grenssteen 887C
In 2015 troffen we de steen niet meer aan. Niet zo verwonderlijk want in 2008 lag ie al in twee stukken en op z'n kant. Wijs ons met de muis aan en je ziet hoe we de paal toen aantroffen naast de overweg.

886D 20080315 Grenssteen 886D
Aan de andere kant van de overweg.

887D 20080315 Grenssteen 887D
We verlaten de stille weilanden en landbouwgronden en gaan weer het bos in, het Münsterwald.

886E 20080315 Grenssteen 886E
En deze staat er tegenover aan de andere kant van het fietspad.

886F 20100513 Grenssteen 886F
Deze grenssteen vonden we tijdens onze tocht in maart 2008 helaas niet, hoewel de plaats op de kaart duidelijk genoeg was om 'm te vinden.
We gingen er vanuit dat de steen verdwenen was totdat een anonieme grenspalenzoeker ons berichtte dat de steen er nog wel degelijk stond. Reden voor mij om later nog eens terug te keren. Toen vond ik 'm direct. Onbegrijpelijk dat ik die eerder niet vond!

Grenssteen 887E
... en dat geldt ook voor deze die tegenover de vorige stond. Ook eerst gevonden door de anonieme grenspalenzoeker.
Later vond ik ook deze direct. Ik hou het erop dat we tijdens de tocht van maart 2008 op de verkeerde plaats zochten, zo'n 50 meter van de vindplaats.
Inmiddels is voor beide stenen een verklikker op het fietspad aangebracht. Wijs met de muis op de foto.

886g 20130329 Grensstenen 886G en 887F
Waren lange tijd onvindbaar, in het verleden vaak tevergeefs gezocht.
In 2012 is de boel hier gereconstrueerd. De weg is verhoogd en kruist nu met een viaductje het fietspad over de Vennbahn. Niet onverstandig gezien het drukke verkeer op beide routes. Waarschijnlijk zijn de grensstenen 886G en 887F bij de bouw tevoorschijn gekomen. Ze liggen nu alweer een paar jaar naast elkaar langs het fietspad te wachten op herplaatsing.

886H 20080315 Grenssteen 886H
Na het kruisen van de B258 zitten we nu op het allerlaatste exclave deel van de Vennbahn.
Fraaie exemplaren in een bijzonder mooie en stille omgeving.

887G 20080315 Grenssteen 887G
Ook deze grenssteen in het bos levert in combinatie met beukenblad en water een zeer fraai plaatje op.

886J 20080315 Grenssteen 886J
Alweer een fraai plaatje !
Op de achtergrond het fietspad op de Vennbahn.

Vreemd dat in de nummering hier de letter 'I' niet gebruikt wordt. Bij de grensstenen 674 en 675 wordt de 'I' wel gebruikt, maar volgens de kaart is dit een 'J'.

887H 20080315 Grenssteen 887H
De allerlaatste gesubnummerde grenssteen langs de Vennbahn. Zo'n 100 meter na deze steen verdwijnt de Vennbahn definitief België in. Dat punt wordt gemarkeerd door de grensstenen 899 en 900. Dit is dus de laatste Vennbahn-grenssteen
En dit is ook het einde van onze reis langs de grensstenen tussen België en Duitsland. Een reis die Eef en ik begonnen in mei 2008 en nu, bijna 7 jaar later afronden!

Door naar de grensstenen 891 - 900

Vennbahn 1 Ruitzhof, 656-657 Vennbahn 2 Mützenich, 674-675 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 769-770 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 787-798 Vennbahn 3 Roetgenerwald, 799-800 Vennbahn 4 Münsterbildchen, 886-887