België / Duitsland, Niet gevonden

Niet gevonden grensstenen (20 stuks)
De meeste grensstenen tussen België en Duitsland zijn gemakkelijk vinden, maar sommige staan goed verstopt.
Er zijn exemplaren die wij pas vonden na enkele zoektochten omdat de begroeiing rondom de steen te hoog was, of doordat de steen gedeeltelijk of geheel verdwenen bleek onder de grond. Andere staan op een net iets andere plaats dan we aanvankelijk dachten: onze (topografische) kaarten zijn redelijk nauwkeurig maar eigenlijk niet nauwkeurig genoeg. Pas vanaf 2013 beschikken we over een goede kopie van de originele kaarten waarop de stenen redelijk goed ingetekend staan maar dan nog raken we soms in verwarring en hebben we diverse pogingen nodig om een grenssteen vinden!
Weer andere stenen vonden we in eerste instantie niet zelf als eerste: vaak is het Peter Dirven die ons tipte. Zo helpen we elkaar.
Sommige gernsstenen zijn vervangen door een andere markering met opschrift (zoals bijvoorbeeld 74, 168, 477), maar die komen op onderstaand overzicht niet voor omdat we de grensmarkering toch vonden. Dan blijven er toch nog niet-gevonden stenen over....
Enkele stenen zijn geheel verdwenen, al durven we dat maar zelden met zekerheid te stellen:al de meeste verloren gewaande stenen blijken er toch te staan, vaak bevolven onder de grond op een plaats waar we 'm net niet verwachtten.
Hier dus de lijst van niet gevonden grensstenen, de 'hoofdpijndossiers' die ons slapeloze nachten bezorgen. Ooit was deze lijst langer, maar in de loop van de tijd vinden we nog wel eens wat tijdens een veegronde. We hopen natuurlijk dat de lijst krimpt, maar veel krimp zit er niet meer in: de meeste stenen die eerder door anderen ontdekt werden, hebben we inmiddels ook al wel gevonden. Elke verloren gewaande grenssteen die tevoorschijn komt, voelt echter als een triomf zeker als je zelf de eerste vinder bent.
Er zijn ook stenen waarvan we met enige zekerheid kunnen stellen dat ze echt niet meer op hun plek staan (7, 650, 656A). Vinden we er een, dan verdwijnt ie van deze 'zwarte lijst' en verschijnt ie tussen de andere stenen op de site.


-->
2 20080623 Grenssteen 2
Niet gevonden langs de Our. Steen is verdwenen. Op de oude originele en officiele kaart uit vervlogen tijden staan deze en de volgende ontbrekende stenen ingetekend.
Deze kaart zullen we vaak raadplegen.
4 20080623 Grenssteen 4
Niet gevonden. Zou aan de monding van een beekje in de Our moeten staan. Enkele grote zoektochten in het weiland leverden niets op. Het kan haast niet anders: steen is verdwenen en mogelijk gebruikt voor nummer 3.
plaats van 4 en 5; 20110410 Grenssteen 5
Deze vonden we ook niet: het hele gebied uitgekamd, maar geen grensstenen te vinden. Steen lijkt verdwenen.
In april 2011 zochten we opnieuw: inmiddels was alle vegetatie verdwenen. Deze foto toont de situatie van de oorspronkeljke positie van steen 4 en 5, aan weerszijden van de rivier.
Toch zal deze ooit van de lijst verdwijnen: Peter, Eberhard, Harry, Jos en Rob vonden de steen eind 2012. Nu wij nog...
7 20080623 Grenssteen 7
En ook deze helaas niet gevonden. Veel hoop op een vondst is er niet: we konden de oorspronkelijke standplaats goed localiseren en daar troffen we dus niets aan. Ooit vond Joop Versluis 'm nog wel, toen stond ie heel dicht op de waterkant.
42 20081003 Grenssteen 42
Al vaak gezocht, maar bleek voor ons onvindbaar. Waarschijnlijk verdwenen of in het water gevallen. Peter, Rob, Harry, Eberhard en Jos vonden het onderstuk in de rivier.
geen foto Grenssteen 73B
Moet recht tegenover 73 staan. Slechts enkele meters, aan de andere kant van de monding van beekje in Our. Hoewel over de exacte plaats geen misverstand kan bestaan, niet aangetroffen.

Gs 078?? Grensstenen 76 t/m 81
Waarschijnlijk allemaal verdwenen toen de weg waarlangs ze stonden, verbreed werd. Joop Versluis vond ze ooit allemaal, dat was voor het verbreden van de weg. Hier en daar staan nog wat sprepen aan de kant van de weg, maar een graaftocht leverde niet de bijbeorende stenen op!
Grenssteen 76 staat nu overigens op de plek van 65.

174 20100104 Grenssteen 174
Ondanks vele zoektochten niet gevonden, maar wellicht niet verdwenen.
Wellicht zochten we op de verkeerde plaats. Volgens de oude grenskaart moet ie heel kort aan de weg staan, terwijl wij onze pijlen richtten op het talud en het terrein richting de Our. Na nog eens goed prikken en graven langs de rand van de weg in december 2013 nog steeds geen succes.
294 20101119 Grenssteen 294
De originele steen konden we dus niet vinden. Zou tussen een beekje en een pad moeten staan. We zochten een half uur tussen de stronken, het hoge gras en de drassige ondergrond maar vonden alleen een kleinere ongenummerde steen die mogelijk op de plaats van de oorspronkelijke 294 staat.

333 20110508 Grenssteen 333
Niet gevonden. Hier moet ie staan. Waarschijnlijk in het water gekukeld en diep gezonken. We beschikken niet over middelen om te baggeren.

place of 650 20121019 Grenssteen 650
Deze grenssteen lijkt verdwenen. De grens loopt volgens de kaart direct langs de weg en de zijweg naar rechts naar Leykaul. Dit is zo ongeveer "the place of..." Geen spoor of aanwijzing die naar een grenssteen zou kunnen leiden...
Oorspronkelijk liep de grens nog een paar honderd meter rechtdoor langs dezelfde weg alvorens naar rechts af te buigen zodat de grens om de villa van dokter Dinkler liep. In 1958 werd dit veranderd, zie grenssteen 651.

place of 655 20121201 Grenssteen 655
Onvindbaar (okt en dec 2012) terwijl helder is waar de grenssteen zou moeten staan. Heel vreemd. Grenssteen is verdwenen, het gat waar ie stond is zichtbaar. Misschien wordt ie ooit herplaatst.

Grenssteen 656A
Grenssteen lijkt verdwenen. Op de Belgische topografische kaart staat ie ook niet meer ingetekend al zegt dat niet veel. De grenssteen stond ooit direct aan de weg. De weg is verbreed, de steen lijkt verdwenen, mogelijk on het asfalt van de oprit naar het huis links van de weg.
Er zit een verschil tussen de originele kaart en de huidige kaarten over het grensverloop. Wellicht dat een gerichte zoektocht op basis van de oude kaart nog nadere informatie oplevert.

656B 20090322 Grenssteen 656B
Ook deze aan de oostkant van de Vennbahn, en paar honderd meter noordwaarts is verdwenen. Hier zou de steen moeten staan volgens de kaart van 1920, maar helaas...

hier stond 752 Grenssteen 752
Helaas verdwenen. Een uitgebreide zoektocht eind 2008 leverde niets meer op. Joop Versluis vond de steen in februari 2001 nog wel.