Vrije Rijksstad Aken, inleiding

De oudste grenspalen rondom het drielandenpunt zijn ook meteen de mooiste en meest schaarse: de grensstenen van de voormalige Vrije Rijksstad Aken.
Deze stenen van fors formaat dateren van rond 1340 en kenmerken zich door de afbeelding van een adelaar.
Veel van deze stenen zijn in de loop der eeuwen verdwenen: in 1772 werden nog 75 van de oorspronkelijke 183 stenen geteld. Een telling in 1979 leverde nog slechtss 18 stenen op. In de jaren erna is een negentiende steen opgedoken. En in 2000 vond Hans Hermans de twintigste steen bij de aanleg van het bedrijventerrein Avantis, dat op de grens tussen Duitsland en Nederland gerealiseerd wordt.

Binnen het 'drielandenpunt + 5 kilometer' project vallen vijf van deze stenen, maar voor de volledigheid probeer ik alle nog aanwezige grensstenen te bezoeken en te fotograferen. Ze zijn te mooi en te bijzonder om ze niet allemaal een plaats op deze site te gunnen ! Bovendien vond ik op internet nergens een overzicht van de gevonden adelaarstenen.
Ook al zijn het er maar 20: het probleem was, waar staan ze ? Op de normale topografische kaarten staan ze niet ingetekend en dat maakt het vinden lastig. Sommige publicaties vermelden er wel een paar, maar een compleet overzicht van alle exemplaren ben ik nooit tegengekomen totdat Hans Hermans hulp bood ! Ook de exacte vindplaatsen heb ik nooit omgeschreven gevonden. Eigen speurwerk en de welwillende hulp van collega-grenspalen liefhebbers (Rob Vaessens 3 stuks, Kees Vroonhof 5 stuks, Hans Hermans 6 stuks) resulteren in de huidige oogst.
Uiteraard houd ik mij aanbevolen voor tips en suggesties voor het vinden van verdwenen adelaarstenen !

Kaart
Historie
Foto's

Vrije Rijksstad Aken, steen 31,
 in het Preuswald